دور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوضدور ة فن الادارة والتفاوض

days
hours
minutes
seconds

Details

Topic: دور ة فن الادارة والتفاوض
Hosted By: عبدالعزيز الزهراني
Start: السبت, فبراير 13, 2021 08:15 صباحًا
Duration: 40 minutes
Current Timezone: Asia/Riyadh

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.